Polityka Prywatności

Wprowadzenie

W obliczu rozwoju nowych narzędzi komunikacji, niezbędnym jest zwracanie szczególnej uwagi na ochronę osobisej prywatności. Z tego powodu, przykładamy się do zachowania poufności danych osobowych, które zbieramy.
Jakiego rodzaju dane zbieramy?
Zbieramy następujące dane:
Nazwisko, Imię, Adres Pocztowy, Kod Pocztowy, Adres Emailowy, Telefon / Numer Faksu, Płeć, Wiek / Data Urodzenia
Dane osobowe, które zbieramy, są pozyskiwane poprzez formularze i dzięki interakcjom zachodzącym pomiędzy użytkownikami a naszą stroną internetową.
Formularze i interakcje:
Dane osobowe użytkownika są zbierane poprzez formularze, a konkretnie:
Formularze rejestracji na stronie internetowej i formularze zamówień
Dane pozyskane w ten sposób używamy do następujących celów:
Przetwarzania zamówień, informacji promocyjnych / ofert, statystyk, kontaktu, zarządzania stroną internetową (wygląd, struktura).
Dane osobowe użytkownika są pozyskiwane również poprzez interakcje zachodzące pomiędzy użytkownikiem a naszą stroną internetową w następujące sposoby:
Statystyki, kontakt, zarządzanie stroną internetową (wygląd, struktura).
Wykorzystujemy dane pozyskane w ten sposób do następujących celów:
Komentarzy, emaili, informacji promocyjnych i ofert

Co ja mogę zrobić z danymi?

Dostęp do danych:
Dokładamy starań, aby zapewniać osobom dostęp do danych, które od nich pozyskujemy.
Jeżeli chcesz otrzymać kopię swoich danych, prosimy skontaktuj się z sercezezlota.com i Twoja prośba zostanie przetworzona.
Email: [email protected]
Korekta danych:
Zapewniamy możliwość sprostowania danych każdej osobie pragnącej zmodyfikować dotyczące jej dane.
Jeżeli chcesz skorygować swoje dane, prosimy skontaktuj się z sercezezlota.com i Twoja prośba zostanie przetworzona.
Email: [email protected]

Odmowa lub wycofanie danych

Dokładamy starań, aby zapewnić uzytkownikom prawo do odmowy lub wycofania danych osobowych.
Prawo do odmowy jest rozumiane jako prawo użytkowników strony do odmowy wykorzystania ich danych osobowych do celów opisanych w momencie pozyskiwania tych danych.
Prawo do wycofania jest rozumiane jako prawo użytkowników strony do zażądania, aby ich dane osobowe nie pojawiały się więcej, na przykład, na liście dystrybucyjnej.
Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odmowy i/lub prawa do wycofania danych, prosimy skontaktuj się z nami na sercezezlota.com i Twoja prośba zostanie przetworzona.
Email: [email protected]
Usunięcie danych
Uznajemy prawo do usunięcia danych przez osoby chcące usunąć dane, które ich dotyczą.
Jeżeli chcesz usunać swoje dane, prosimy skontaktuj się z nami na sercezezlota.com i Twoja prośba zostanie przetworzona.
Email: [email protected]

Bezpieczeństwo

Dane osobowe, które pozyskujemy są przechowywane w bezpiecznym otoczeniu. Osoby przez nas zatrudnione są zobowiązane do poszanowania prywatności danych użytkowników.
Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, podejmujemy następujące działania:
Zarządzanie dostępem - personel administracyjny
Zarządzanie dostępem - osoba, której dane dotyczą
Monitorowanie sieci
Zabezpieczenie systemów oprogramowania
Generowanie cyfrowych certyfikatów
Nazwa użytkownika / hasło
Zapory sieciowe
Dokładamy starań, aby utrzymać wysoki stopień poufności poprzez stosowanie najnowszych innowacji technologicznych, w celu zapewnienia prywatności transakcji użytkowników. Niemniej jednak, ponieważ żaden mechanizm nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa, istnieje zawsze pewne ryzyko towarzyszące używaniu Internetu w celu przekazywania danych osobowych.

Prawo

Dokładamy starań, aby przestrzegać ustawowych postanowień istniejących w prawie szwajcarskim, jak również Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).