Witamy na stronie Ogólnych Warunków strony sercezezlota.com. Poniższe treści pomogą znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów w naszym serwisie i korzystania z naszych usług.

Ogólne Warunki:

Opisują zakres produktów i usług (nazywanych dalej “naszymi Produktami" lub "naszymi Usługami) oferowanych przez IWS International Web Services AG (nazywanym dalej "IWS" lub "my") za pośrednictwem jego strony internetowej sercezezlota.com (nazywaną dalej "sercezezlota.com") lub innego adresu internetowego, który ją zastąpi w przyszłości.
Definiują stosunki pomiędzy użytkownikiem (nazywanym dalej "użytkownikiem"), IWS International Web Service AG (nazywanym dalej "IWS" lub "my") oraz dostawcami IWS (nazywanymi dalej "naszymi Dostawcami" lub "naszymi operatorami płatności")..
Korzystając z naszych Usług i/lub naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na poniższe Ogólne Warunki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami, powinien zaprzestać korzystania z naszych usług i/lub naszych Produktów.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym dokumentem.

sercezezlota.com

Strona internetowa sercezezlota.co należy do IWS International Web Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug.

Dementi

Strona internetowa sercezezlota.com jest dedykowana szamanizmowi Ameryki Północnej i hipotetycznym naukom, zwłaszcza astrologii, numerologii. Usługi i/lub produkty oferowane na stronie sercezezlota.com zawsze były usługami wykonywanymi dla klienta. Usługi i/lub produkty są przesyłane drogą elektroniczną do klientów Serca ze Złota. Z uwagi na rosnącą liczbę zapytań użytkowników, usługi oferowane przez sercezezlota.com są dostarczane drogą elektroniczną. Takie usługi elektroniczne są dostarczane jedynie w celach rozrywkowych, z uwzględnieniem obowiązujących praw i regulacji.

IWS czyni wszelkie starania, aby użytkownik mógł cieszyć się ofertami elektronicznymi najwyższej jakości, oraz aby dostarczać użytkownikowi porad i użytecznych Produktów. Niemniej jednak, IWS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań użytkownika, które podejmuje on w oparciu o osobistą interpretację wyżej wymienionych porad. Informacje prezentowane za pośrednictwem naszych Usług i/lub Produktów, w żaden sposób nie zastępują rekomendacji, które użytkownik może uzyskać od profesjonalistów w dziedzinach prawa, medycyny, finansów, i innych.

Dostęp do naszych Usług

Aby uzyskać dostęp do naszych Usług i/lub Produktów oferowanych na sercezezlota.com i korzystać z nich, użytkownik musi być dorosłą osobą fizyczną w kraju swojego pochodzenia; użytkownik musi posiadać zdolność prawną do korzystania ze strony internetowej; użytkownik nie może znajdować się w sytuacji niestabilności finansowej (nadmiernego zadłużenia); nie może cierpieć na chorobę Alzheimera lub inne psychiczne, neurodegeneracyjne lub związane z wiekiem zaburzenia. Treść naszej strony internetowej nie jest przeznaczona do dystrybucji lub użytku przez osoby będące obywatelami lub rezydentami obszarów prawnych, w których takie rozpowszechnianie, publikacja, świadczenia lub wykorzystanie naruszałoby obowiązujące prawa i regulacje.

Użytkownik musi także posiadać dostęp do Internetu. Koszty wynikłe z połączeń telefonicznych pozwalających na połączenie się z Internetem i ze stroną internetową leżą w całości po stronie użytkownika.

Ponadto, użytkownik musi posiadać urządzenia niezbędne do połączenia się z Internetem (komputer, modem itd.), jak również dostęp do nich oraz adres emailowy. W przypadku niektórych z naszych Usług i/lub Produktów, zalecamy posiadanie drukarki.

Nasze Produkty i Usługi

Korzystając ze strony sercezezlota.com, użytkownik otrzymuje:

Jedną (darmową) możliwość
Skorzystania z Produktów premium w zakładce "Sklep Okultystyczny", która wymaga pośrednictwa Serca ze Złota i/lub osób mu asystujących.
Ceny naszych Produktów i Usług zawsze są jasno sprecyzowane.

Należy pamiętać, że usługi elektroniczne oferowane na stronie sercezezlota.com podlegają podatkowi od towarów i usług (VAT), jeżeli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej (UE), Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Republiki Południowej Afryki. Kwota VAT jest kalkulowana zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju użytkownika i jest włączona w całkowitą opłatę wpisową użytkownika.

Wszyskie nasze Produkty i Usługi premium wymagają rejestracji na nszej stronie i są objęte gwarancją satysfakcji, której długość obowiązywania jest zawsze jasno określona.

Jak skorzystać z "pierwszej darmowej sesji"? Co dzieje się potem?

Aby skorzystać z naszej darmowej oferty próbnej, wejdź na stronę sercezezlota.com i kliknij na "Pierwsza Darmowa Sesja". Wprowadź wymagane dane osobowe, łącznie z aktualnym adresem emailowym.

Pragniemy podkreślić znaczenie podawania kompletnych i dokładnych danych osobowych. Pozwoli nam to zapewnić Usługi wysokiej jakości.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Darmowa oferta próbna na sercezezlota.com nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem ze strony użytkownika.

Kilka godzin (zwykle dwie godziny) po złożeniu zamówienia, użytkownik otrzyma wynik darmowej oferty próbnej na podany adres emailowy, wraz z ofertą na analizę premium, której cena zostanie jasno określona. Użytkownik może zdecydować o zaakceptowaniu, bądź zignorowniu oferty. Jeżeli użytkownik zignoruje nową ofertę, otrzyma jeszcze kilka przypomnień, które również może zignorować.

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomosci od sercezezlota.com. (Zobacz "Jak się wyrejestrować" w tym dokumencie.)

Jak zamawiać Produkty w Sklepie Online? Co dzieje się dalej?

Wejdź na stronę sercezezlota.com i kliknij na "Sklep Online". Wybierz Produkt(y), który chcesz zamówić i kliknij na "Zamawiam". Wprowadź wymagane dane osobowe, łącznie z adresem emailowym.

Pragniemy podkreślić znaczenie podawania kompletnych i dokładnych danych osobowych, aby Serce ze Złota mógł wygenerować jak najbardziej trafną analizę. Pozwoli nam to na tworzenie produktów wysokiej jakości, w celu zagwarantowania wysokiej jakości spersonalizowanych usług.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Zamówienie produktu w "Sklepie Online" na stronie sercezezlota.com nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do płatnej subskrypcji.

Po dopełnieniu płatności (zobacz "Jak zapłacić" w tym dokumencie), użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem na podany adres emailowy.

Następnie, użytkownik otrzyma zamówiony produkt na wskazany adres emailowy. W dalszej kolejności, będą użytkownikowi proponowane inne analizy premium. Ich ceny będą jasno określane. Użytkownik może akceptować lub ignorować te nowe oferty.

Po zakupie produktu w "Sklepie Online", użytkownik będzie również otrzymywał comiesięczny newsletter z informacjami od Serca ze Złota. Newsletter jest zupełnie darmowy, i nie jest powiązany z żadnymi ofertami premium.

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomosci od sercezezlota.com. (Zobacz "Jak się wyrejestrować" w tym dokumencie.)

Jak zapłacić?

sercezezlota.com umożliwia dokonanie zapłaty online za pośrednictwem całkowicie bezpiecznej sieci bankowej.

Następujące metody płatności są oferowane przez naszych dostawców płatności lub dostawców certyfikowanych PCI-DSS: Użytkownik posiada możliwość zapłacenia za Usługi i/lub Produkty za pomocą pojedynczego przelewu lub kilku przelewów bez dodatkowych opłat. Nigdy nie doliczamy opłaty za dostawę. W zależności od kraju użytkownika, bank może doliczyć opłatę związaną z przewalutowaniem lub różnego rodzaju podatki. My w żadnym wypadku nie będziemy pobierali podobnych opłat.

Na sercezezlota.pl, płatności dokonywane są w walucie kraju użytkownika. w przeciwnym razie, waluta zostanie jasno określona.

Poufne dane karty kredytowej wprowadzane są w bezpiecznej strefie zarządzanej przez naszych operatorów płatności lub odpowiednich dostawców certyfikowanych PCI-DSS. W żadnych okolicznościach IWS nie ma dostępu do tej absolutnie bezpiecznej strefy.

Jeżeli karta użytkownika zostanie odrzucona, nasi operatorzy płatności lub odpowiedni dostawcy certyfikowani PCI-DSS podejmą próbę ponownego przetworzenia płatności w określonych limitach czasowych, tyle razy, na ile pozwalają obowiązujące przepisy.

Aby optymalizować jakość naszych Usług i/lub Produktów, zastrzegamy sobie prawo do dodawania, usuwania, zawieszania lub wymiany, tymczasowo lub na stałe, jednej lub więcej metod płatności, oferowanych przez naszych operatorów płatności lub odpowiednich dostawców certyfikowanych PCI-DSS, bez wcześniejszego informowania użytkownika.

Jak otrzymać zwrot?

Wszystkie produkty premium oferowane na sercezezlota.com są objęte całkowitą gwarancją satysfakcji, której okres obowiązywania jest zawsze jasno określony.

Użytkownik może otrzymać zwrot w każdej chwili, odwiedzając zakładkę Kontakt na stronie sercezezlota.com. Wpisz "Prośba o zwrot" wraz z nazwą produktu, za który ma nastapić zwrot, w treści wiadomości.

Nasza obsługa klienta dokona zwrotu na konto bankowe powiązane z kartą kredytową użytą przy płatności.

Aby móc skorzystać z gwarancji zwrotu w najlepszy możliwy sposób, podkreślamy znaczenie podawania kompletnych i dokładnych informacji (nazwiska, imienia, i pełnego zdresu pocztowego).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Jak się wyrejestrować?

Aby wyrejestrować się ze wszystkich naszych Usług, należy złożyć odpowiedni wniosek w zakładce Kontakt na stronie sercezezlota.com, lub kliknąć w link umożliwiający wyrejestrowanie, znajdujący się w wysyłanych przez nas mailach.

Link do wyrejestrowania się znajduje się w każdym mailu wysyłanym przez Serce ze Złota.

Obsługa Klienta

IWS utworzyło Obsługę Klienta, aby dostarczać wysokiej jakości Usługi i Produkty, oraz aby bezpośrednio odpowiadać na większość uwag i zażaleń.

Obsługa Klienta komunikuje się z użytkownikiem wyłącznie drogą mailową. Nasi przedstawiciele są w pełni kompetentni do odpowiadania na pytania użytkowników, jeżeli zajdzie taka potrzeba po konsultacji z sercem ze Złota, oraz do ponownego wysyłania świadczeń elektronicznych w przypadku ich nieotrzymania.

Aby orzymać zwrot, zapoznaj się z sekcją "Jak otrzymać zwrot" w tych Ogólnych Warunkach.

Gwarancje i Ograniczona Odpowiedzialność

Nasze usługi dostarczane są z należytą starannością, w ramach możliwości technicznych. Mamy nadzieję, że nasi użytkownicy będą z nich zadowoleni. Niemniej jednak, nasze usługi są objęte ograniczoną gwarancją uwzględniającą wynik darmowej próby i/lub dodatkowych, bardziej szczegółowych Analiz. Nasze usługi są dostarczane w postaci "obecnej" i "zależą od dostępności"..

O ile nie stwierdzono inaczej w tych Ogólnych Warunkach, ani IWS ani jego dostawcy nie czynią żadnych konkretnych obietnic ani przewidywań związanych z ich Produktami i/lub Usługami, bezpośrednio lub pośrednio, włączając w to, ale bez ograniczenia do , w odniesieniu do przydatności określonego użytku. Przykładowo, nie czynimy żadnych zobowiązań względem treści Produktów i/lub Usług, konkretnych korzyści spodziewanych z Produktów i Usług, ich dostępności, lub ich zdolności do spełnienia oczekiwań użytkownika. Pragniemy podkreślić, że nasze Produkty i Usługi są dostarczane wyłącznie w celach rozrywkowych i kulturalnych. Bez uszczerbku do powyższej treści, IWS nie gwarantuje prawidłowości, szybkości, dokładności, wiarygodności, lub dostępności strony internetowej IWS, ani informacji lub efektów wynikłych z użytkowania strony IWS, ani braku wirusów i błędów na stronie IWS.

Niektóre obszary prawne, w których oferujemy nasze usługi, nie zezwalają na wyłączenie określonych gwarancji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszystkie gwarancje..

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, IWS, jego sprzedawcy i dostawcy usług nie mogą zostać poniesieni do odpowiedzialności, w żadnych okolicznościach, w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby, jakiejkolwiek pośredniej lub uzasadnionej utraty zysków, przychodów lub danych, jakichkolwiek pośrednich, specjalnych, kwalifikowanych szkód, w umowie lub w postaci czynu niedozwolonego, łącznie z zaniedbaniem, lub innych, wynikających z użytkowania wszystkich lub części stron internetowych, lub powiązanych z tym użytkowaniem, nawet jeśli IWS zostało poinformowane o prawdopodobieństwie powstania takich szkód.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, cała odpowiedzialność IWS, jego dostawców i operatorów usług, za roszczenia wynikające z tych Ogólnych Warunków, łącznie z jakąkolwiek dorozumianą gwarancją, jest ograniczona do kwoty, którą użytkownik przekazał nam za korzystanie z naszych Usług.

W żadnym wypadku IWS, jego dostawcy i operatorzy usług nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę, której nie byli w stanie przewidzieć.

Uznajemy, że w niektórych krajach użytkownicy posiadają ustawowe prawa jako konsumenci. Żadne z postanowień tych Ogólnych Warunków nie ogranicza praw konsumenta do tych niezbywalnych na podstawie umowy.

Własność Intelektualna i Ochrona Znaku Towarowego

Z wyjątkiem obrazów royalty-free, zawartość strony internetowej sercezezlota.com, włączając w to, ale bez ograniczenia do tekstu, obrazów, marek, log, akronimów, algorytmów, oprogramowania, muzyki, dźwięków, zdjęć, filmów, rysunków, lub innych materiałów zawartych w reklamie sponsorowanej lub reklamach przesyłanych drogą mailową, informacji biznesowych tworzonych i prezentowanych przez sercezezlota.com, jego dostawców i reklamodawców, jest chroniona przez prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych, prawo patentowe, lub jakiekolwiek inne prawo uznawane przez legislację stosowaną w kraju siedziby IWS.

Poprzez akceptację tych Ogólnych Warunków, użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie używać, nie wykorzystywać, nie reprodukować i nie dystrybuować informacji komunikowanych przez stronę sercezezlota.com, oraz do nie tworzenia żadnych naśladowczych treści bazujących na niej, bez jednoznacznej pisemnej autoryzacji IWS.

Anulacja

IWS zastrzega sobie prawo do stałej odmowy dostępu do świadczonych Usług oraz do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika, w przypadku kiedy niniejsze Ogólne Warunki zostaną naruszone.

Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja

W przypadku użytkowników i ich aktywności online na sercezezlota.com mogą aplikować prawa obowiązujące w ich kraju. Zalecamy każdorazowe poszukiwanie porad prawnych w ramach lokalnej jurysdykcji.

Niemniej jednak, prosimy o kontaktowanie się z nami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, abyśmy mogli rozważyć rozwiązanie. W przypadku rozbieżności opinii dotyczących Ogólnych Warunków, zstrzegamy sobie prawo do przeniesienia postępowania do sądu w miejscu, które uznamy za stosowne.

W odniesieniu do Ogólnych Warunków:

Ogólne Warunki nabierają mocy w dniu ich zaakceptowania i pozostają prawomocne bezterminowo, chyba że użytkownik zdecyduje się na wyrejestrowanie się z usług (zobacz nagłówek "Jak się wyrejestrować?" w tym dokumencie).

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji istniejących Ogólnych Warunków w każdej chwili, bez uprzedzenia, na przykład, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub zmiany w naszych Usługach i/lub Produktach. Zalecamy regularne zapoznawanie się z tymi Ogólnymi Warunkami.

Zmiany nie mają zastosowania wstecz i wchodzą w życie w dniu dokonania modyfikacji, wskazanej u góry dokumentu. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z tymi Ogólnymi Warunkami, musi zaprzestać korzystania z Usług i/lub Produktów. Poprzez kontynuowanie korzystania z Usług i/lub Produktów po wprowadzeniu zmian do istniejących Ogólnych Warunków, użytkownik zaświadcza, że przeczytał i zrozumiał zmienione postanowienia w tych Ogólnych Warunkach, i że akceptuje stosowanie się do nich.

Klauzula Rozdzielności

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie w tych Ogólnych Warunkach zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wyegzekwowania przez odpowiedni sąd lub odpowiednią władzę, wspomniane postanowienie nie jest uznawane za część tych Ogólnych Warunków, o ile nie wpływa ono na ważność, naturę prawną lub mozliwość wyegzekwowania pozostałych Ogólnych Warunków w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Jak się z nami skontaktowac?

W przypadku wszystkich uwag i pytań dotyczących tych Ogólnych Warunków, można skontaktować się z nami porzez zakładkę Kontakt na stronie sercezezlota.com.