Aktualizacja z 18/11/2023
Witamy na stronie ogólnych warunków strony www.sercezezlota.com.
treści pomogą znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów w naszym serwisie i korzystania z naszych usług.

Obecne ogólne warunki:

Opisują zakres produktów i usług (nazywanych dalej ‘naszymi produktami’ lub ‘naszymi usługami’ lub ‘usługami elektronicznymi) oferowanych przez IWS International Web Services AG (nazywanym dalej ‘IWS’ lub ‘my’) za pośrednictwem jego strony internetowej www.sercezezlota.com (nazywaną dalej ‘sercezezlota.com’) lub innego adresu internetowego, który może zastąpić istniejący adres.

Definiują stosunki pomiędzy użytkownikiem (nazywanym dalej ‘użytkownikiem’), IWS International Web Service AG (nazywanym dalej ‘IWS’ lub ‘my) oraz dostawcami IWS (nazywanymi dalej ‘naszymi dostawcami’ lub ‘naszymi operatorami płatności’).

Korzystając z naszych usług i/lub naszych produktów, użytkownik wyraża zgodę na poniższe ogólne warunki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z ogólnymi warunkami, powinien zaprzestać korzystania z naszych usług i/lub naszych produktów.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym dokumentem.

O sercezezlota.com

Strona internetowa sercezezlota.com należy do IWS International Web Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug.

Ostrzeżenie

IWS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do usług elektronicznych najwyższej jakości oraz zapewnić mu treści dostarczające rozrywki.

Niemniej jednak, IWS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań użytkownika, które podejmuje on w oparciu o osobistą interpretację wyżej wymienionych treści.

Informacje prezentowane za pośrednictwem naszych usług i/lub produktów, w żaden sposób nie zastępują rekomendacji, które użytkownik może uzyskać od profesjonalistów w dziedzinach prawa, medycyny, finansów, i innych.

W tym kontekście, rozumie się zwłaszcza to, że INTERNATIONAL WEB SERVICES AG oferuje treści rozrywkowe natury czysto kulturalnej i rekreacyjnej.

W rezultacie, klient lub użytkownik lub odwiedzający zdaje sobie sprawę, że wszystkie treści dystrybuowane w związku z serwisem są czysto rekreacyjne, i ę postać Serce ze Złota jest fikcyjna, i że nie mogą być podejmowane przez niego żadne działania.

Wszystkie treści mają zatem charakter wyłącznie informacyjny, a klient lub użytkownik lub odwiedzający nie powinien w ten sposób poszukiwać porad prawnych, medycznych, finansowych, ani psychologicznych.

W rezultacie, użytkownik przyznaje, że treści które otrzymuje podlegają jego własnej interpretacji.

Sprzedawane treści nie są w żadnym wypadku spersonalizowaną przepowiednią, ani usługą składającą się z wykonania rytuału, ale dostawą niematerialnych dokumentów wysyłanych w automatyczny sposób, których zawartość służy jedynie celom rozrywkowym.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wysyłane treści nie mają charakteru prawnego, psychologicznego, medycznego, profesjonalnego ani finansowego.

W żadnym wypadku treści te nie mogą zastąpić medycznej lub psychologicznej diagnozy, która może być postawiona jedynie przez profesjonalistę z dziedziny medycyny lub zdrowia. INTERNATIONAL WEB SERVICES AG i jego dostawcy nie odpowiadają za żadne działania, decyzje i interpretacje, które użytkownik może wcielić w życie w następstwie zakupu.

Jest zatem wyraźnie zrozumiałe i akceptowane przez klienta lub użytkownika lub odwiedzającego stronę to, że INTERNATIONAL WEB SERVICES AG może zdecydować nie odpowiadać na pytania zadawane przez klienta, jeśli pytania te dotyczą praktyk okultystycznych (w szczególności usuwania zaklęć, czarnoksięstwa, magii, itd.) oraz dziedziny medycyny.

Dostęp do naszych usług

Aby uzyskać dostęp do naszych usług i/lub produktów oferowanych na sercezezlota.com i korzystać z nich, użytkownik musi być dorosłą osobą fizyczną w kraju swojego pochodzenia, posiadać zdolność prawną do korzystania ze strony internetowej, nie może znajdować się w sytuacji niestabilności finansowej (nadmiernego zadłużenia), nie może cierpieć na chorobę Alzheimera lub inne psychiczne, neurodegeneracyjne lub związane z wiekiem zaburzenia.

Treść naszej strony internetowej nie jest przeznaczona do dystrybucji lub użytku przez osoby będące obywatelami lub rezydentami obszarów prawnych, w których takie rozpowszechnianie, publikacja, świadczenia lub wykorzystanie naruszałoby obowiązujące prawa i regulacje.

Użytkownik musi także posiadać dostęp do Internetu. Koszty wynikłe z połączeń telefonicznych pozwalających na połączenie się z Internetem i ze stroną internetową leżą w całości po stronie użytkownika.

Ponadto, użytkownik musi posiadać urządzenia niezbędne do połączenia się z Internetem (komputer, modem itd.), jak również dostęp do nich oraz adres emailowy.
W przypadku niektórych z naszych usług i/lub produktów, zalecamy posiadanie drukarki.

When you use the sercezezlota.com website, you may benefit from:
Korzystając ze strony sercezezlota.com, użytkownik otrzymuje:

Możliwość próbnego skorzystania (za darmo),

Ceny naszych produktów i usług zawsze są jasno sprecyzowane.

Należy pamiętać, że usługi elektroniczne oferowane na stronie sercezezlota.com podlegają podatkowi od towarów i usług (VAT), jeżeli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej (UE), Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Republiki Południowej Afryki.

Kwota VAT jest kalkulowana zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju użytkownika i jest włączona w całkowitą opłatę wpisową użytkownika. Wszystkie nasze produkty i usługi wymagają rejestracji na naszej stronie i są objęte gwarancją satysfakcji, której długość obowiązywania jest zawsze jasno określona.

Jak skorzystać z "pierwszej darmowej sesji"? Co dzieje się potem?

Aby skorzystać z naszej darmowej oferty próbnej, wejdź na stronę sercezezlota.com i kliknij na "pierwsza darmowa sesja". Wprowadź wymagane dane osobowe, łącznie z aktualnym adresem emailowym.

Pragniemy podkreślić znaczenie podawania kompletnych i dokładnych danych osobowych. Pozwoli nam to zapewnić usługi wysokiej jakości. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności; możesz skorzystać ze swojego prawa do kontroli danych osobowych na stronie RODO.

Darmowa oferta próbna na sercezezlota.com nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem ze strony użytkownika.

Po złożeniu zamówienia (około 2 godziny), użytkownik otrzyma na podany adres emailowy, wynik darmowej oferty próbnej wraz z płatną ofertą, której cena zostanie jasno określona.

Użytkownik może zdecydować o zaakceptowaniu, bądź zignorowaniu tej oferty.
Jeżeli użytkownik zignoruje nową ofertę, otrzyma jeszcze kilka przypomnień, które również może zignorować.

W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości od sercezezlota.com. (Zobacz sekcję "Jak się wyrejestrować".)

Jak zamawiać produkty w Sklepie Okultystycznym? Co dzieje się dalej?

Wejdź na stronę sercezezlota.com i kliknij na "Sklep Okultystyczny". Wybierz produkt(y), który chcesz zamówić i kliknij na "Zamawiam". Wprowadź wymagane dane osobowe, łącznie z adresem emailowym.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.
Zamówienie produktu w "Sklepie Okultystycznym" na stronie sercezezlota.com nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do płatnej subskrypcji.

Po dopełnieniu płatności (zobacz sekcję "Jak zapłacić" w tym dokumencie), użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem na podany adres emailowy.
Następnie, użytkownik otrzyma zamówiony produkt na wskazany adres emailowy.
Później, będą użytkownikowi proponowane inne płatne treści. Ich ceny będą jasno określane. Użytkownik może akceptować lub ignorować te nowe oferty.

Jak zapłacić?

sercezezlota.com umożliwia dokonanie zapłaty online za pośrednictwem całkowicie bezpiecznej sieci bankowej.

Następujące metody płatności są oferowane przez naszych dostawców płatności lub dostawców certyfikowanych PCI-DSS:

Nigdy nie doliczamy opłaty za dostawę. W zależności od kraju użytkownika, bank może doliczyć opłatę związaną z przewalutowaniem lub różnego rodzaju podatki. My w żadnym wypadku nie będziemy pobierali podobnych opłat.

Na sercezezlota.pl, płatności dokonywane są w walucie kraju użytkownika. w przeciwnym razie, waluta zostanie jasno określona.

Poufne dane karty kredytowej wprowadzane są w bezpiecznej strefie zarządzanej przez naszych operatorów płatności lub odpowiednich dostawców certyfikowanych PCI-DSS. W żadnych okolicznościach IWS nie ma dostępu do tej absolutnie bezpiecznej strefy.

Jeżeli karta użytkownika zostanie odrzucona, nasi operatorzy płatności lub odpowiedni dostawcy certyfikowani PCI-DSS podejmą próbę ponownego przetworzenia płatności w określonych limitach czasowych, tyle razy, na ile pozwalają obowiązujące przepisy.

Aby optymalizować jakość naszych usług i/lub produktów, zastrzegamy sobie prawo do dodawania, usuwania, zawieszania lub wymiany, tymczasowo lub na stałe, jednej lub więcej metod płatności, oferowanych przez naszych operatorów płatności lub odpowiednich dostawców certyfikowanych PCI-DSS, bez wcześniejszego informowania użytkownika.

Jak otrzymać zwrot?

Wszystkie płatne produkty oferowane na sercezezlota.com są objęte całkowitą gwarancją satysfakcji, której okres obowiązywania jest zawsze jasno określony.

Użytkownik może otrzymać zwrot w każdej chwili, odwiedzając zakładkę Prawo do Odstąpienia/Zwrot na stronie sercezezlota.com. Wpisz "Prośba o zwrot" wraz z nazwą produktu, za który ma nastąpić zwrot, w treści wiadomości.

Nasza obsługa klienta dokona zwrotu na konto bankowe powiązane z kartą kredytową użytą przy płatności.

Aby móc skorzystać z gwarancji zwrotu w najlepszy możliwy sposób, podkreślamy znaczenie podawania kompletnych i dokładnych informacji (nazwiska, imienia, i pełnego adresu pocztowego).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Jak się wyrejestrować?

Aby wyrejestrować się ze wszystkich naszych usług, należy złożyć odpowiedni wniosek w zakładce kontaktowej na stronie sercezezlota.com, lub kliknąć w link umożliwiający wyrejestrowanie, znajdujący się w wysyłanych przez nas mailach. Link do wyrejestrowania się znajduje się w każdym mailu wysyłanym przez Serce ze Złota.

Obsługa Klienta

IWS utworzyło Obsługę Klienta, aby dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty, oraz aby bezpośrednio odpowiadać na większość uwag i zażaleń.

Obsługa Klienta komunikuje się z użytkownikiem wyłącznie drogą mailową. Nasi przedstawiciele są w pełni kompetentni do odpowiadania na pytania użytkowników oraz do ponownego wysyłania świadczeń elektronicznych w przypadku ich nieotrzymania.

Aby otrzymać zwrot, zapoznaj się z sekcją "Jak otrzymać zwrot?" lub stroną Prawo do zwrotu w tych ogólnych warunkach.

Gwarancje i ograniczona odpowiedzialność

Nasze usługi dostarczane są z należytą starannością, w ramach możliwości technicznych. Mamy nadzieję, że nasi użytkownicy będą z nich zadowoleni.

Niemniej jednak, nasze usługi są objęte ograniczoną gwarancją uwzględniającą wynik darmowej próby i/lub dodatkowych, bardziej szczegółowych analiz. Nasze usługi są dostarczane w postaci "OBECNEJ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI".

O ile nie stwierdzono inaczej w tych ogólnych warunkach, ani IWS ani jego dostawcy nie czynią żadnych konkretnych obietnic ani przewidywań związanych z ich produktami i/lub usługami, bezpośrednio lub pośrednio, włączając w to, ale bez ograniczenia do , w odniesieniu do przydatności określonego użytku.

Przykładowo, nie czynimy żadnych zobowiązań względem treści Produktów i/lub Usług, konkretnych korzyści spodziewanych z produktów i usług, ich dostępności, lub ich zdolności do spełnienia oczekiwań użytkownika.

Pragniemy podkreślić, że nasze Produkty i Usługi są dostarczane wyłącznie w celach rozrywkowych i kulturalnych.

Bez uszczerbku do powyższej treści, IWS nie gwarantuje prawidłowości, szybkości, dokładności, wiarygodności, lub dostępności strony internetowej IWS, ani informacji lub efektów wynikłych z użytkowania strony IWS, ani braku wirusów i błędów na stronie IWS.

Niektóre obszary prawne, w których oferujemy nasze usługi, nie zezwalają na wyłączenie określonych gwarancji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszystkie gwarancje.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, IWS, jego sprzedawcy i dostawcy usług nie mogą w żaden sposób zostać poniesieni do odpowiedzialności, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby, za jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią utratę zysków, przychodów lub danych, lub za jakąkolwiek pośrednią, wyjątkową, mającą konsekwencje, obciążającą lub krzywdzącą szkodę, wynikającą lub związaną z jakąkolwiek umową lub bezprawnym czynem, łącznie z zaniedbaniem, lub innych, wynikających z użytkowania wszystkich lub części stron internetowych, lub powiązanych z tym użytkowaniem, nawet jeśli IWS zostało poinformowane o prawdopodobieństwie powstania takich szkód.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność IWS, jego dostawców i operatorów usług, za roszczenia wynikające z tych ogólnych warunków, łącznie z jakąkolwiek dorozumianą gwarancją, jest ograniczona do kwoty, którą użytkownik przekazał nam za korzystanie z naszych Usług.

W żadnym wypadku IWS, jego dostawcy i operatorzy usług nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę, której nie byli w stanie przewidzieć.

Uznajemy, że w niektórych krajach użytkownicy posiadają ustawowe prawa jako konsumenci. Żadne z postanowień tych ogólnych warunków nie ogranicza praw konsumenta, które nie mogą być zbyte przez umowę.

Własność intelektualna i ochrona znaku towarowego

Z wyjątkiem obrazów royalty-free, zawartość strony internetowej sercezezlota.com, włączając w to, ale bez ograniczenia do tekstu, obrazów, marek, log, akronimów, algorytmów, oprogramowania, muzyki, dźwięków, zdjęć, filmów, rysunków, lub innych materiałów zawartych w reklamie sponsorowanej lub reklamach przesyłanych drogą mailową, informacji biznesowych tworzonych i prezentowanych przez sercezezlota.com, jego dostawców i reklamodawców, jest chroniona przez prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych, prawo patentowe, lub jakiekolwiek inne prawo uznawane przez legislację stosowaną w kraju siedziby IWS.

Poprzez akceptację tych ogólnych warunków, użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie używać, nie wykorzystywać, nie reprodukować i nie dystrybuować informacji komunikowanych przez stronę sercezezlota.com, oraz do nie tworzenia żadnych naśladowczych treści bazujących na niej, bez jednoznacznej pisemnej autoryzacji IWS.

Anulacja

IWS zastrzega sobie prawo do stałej odmowy dostępu do świadczonych Usług oraz do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika, w przypadku kiedy niniejsze ogólne warunki zostaną naruszone.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja W przypadku użytkowników i ich aktywności online na sercezezlota.com mogą aplikować prawa obowiązujące w ich kraju. Zalecamy każdorazowe poszukiwanie porad prawnych w ramach lokalnej jurysdykcji.

Zachęcamy jednak do informowania nas o jakichkolwiek wątpliwościach, abyśmy mogli zastanowić się nad rozwiązaniem.

W przypadku rozbieżności opinii dotyczących ogólnych warunków, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia postępowania do sądu w miejscu, które uznamy za stosowne.

W odniesieniu do Ogólnych Warunków Ogólne Warunki nabierają mocy w dniu ich zaakceptowania i pozostają prawomocne bezterminowo, chyba że użytkownik zdecyduje się na wyrejestrowanie się z usług (zobacz sekcję "Jak się wyrejestrować?").

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji istniejących ogólnych warunków w każdej chwili, bez uprzedzenia, na przykład, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub zmiany w naszych usługach i/lub produktach. Zalecamy regularne zapoznawanie się z tymi ogólnymi warunkami.

Zmiany nie mają zastosowania wstecz i wchodzą w życie w dniu dokonania modyfikacji, wskazanej u góry dokumentu. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z tymi ogólnymi warunkami, musi zaprzestać korzystania z usług i/lub produktów.

Poprzez kontynuowanie korzystania z usług i/lub produktów po wprowadzeniu zmian do istniejących ogólnych warunków, użytkownik zaświadcza, że przeczytał i zrozumiał zmienione postanowienia w tych ogólnych warunkach, i że akceptuje stosowanie się do nich.

Klauzula Rozdzielności

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie w tych ogólnych warunkach zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wyegzekwowania przez odpowiedni sąd lub odpowiednią władzę, wspomniane postanowienie nie jest uznawane za część tych ogólnych warunków, o ile nie wpływa ono na ważność, naturę prawną lub mozliwość wyegzekwowania pozostałych ogólnych warunków w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Jak się z wami skontaktować?

W przypadku wszystkich uwag i pytań dotyczących tych ogólnych warunków, można skontaktować się z nami porzez zakładkę kontakt na stronie sercezezlota.com.